วันดินโลก…วันแห่งมหาราชผู้ติดดิน

วันดินโลก…วันแห่งมหาราชผู้ติดดิน

65-5

          องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีหนึ่งประโยคที่ประชาชนคนไทยหลายคนยังไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งในหลวงทรงเคยตรัสว่า “อย่าจำตัวฉัน แต่ให้จำประโยชน์ที่ฉันทำ” ซึ่งเราชาวไทยรู้ดีว่า พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

 

ขอขอบคุณ ที่มา @up2youha

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: Taino
Tags

Leave a Reply

Login

sixteen − 1 =

Lost your password?