ทะเลน้อย (Thale Noi)

 

          ทะเลสาบน้ำจืด มีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ประชาชนมักเรียก กันว่า “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย”ซึ่งนับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลน้อย ทำให้พื้นที่ “พรุควนขี้เสี้ยน” ของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar Site) แห่งแรกในเมืองไทย และดอกบัวจะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือน ก.พ – เม.ย. ของทุกปี

Color line 900x2

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ตั้ง  :  ตำบลนางตุง และ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โทรศัพท์  :  N/A
แฟกซ์  :   N/A
เว็บไซต์  :  N/A
อีเมล  :  N/A
เวลาเปิด-ปิดบริการ  : N/A
ค่าบริการ  :  N/A

การเดินทาง  :  มีรถประจำทางทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (กรุงเทพฯ) ทุกวัน เมื่อเดินทางมาถึง จังหวัดพัทลุงจะต้องนั่งรถสองแถวไปยังทะเลน้อย (มีคิวรถสองแถว พัทลุง-ทะเลน้อยอยู่ใกล้สถานีรถไฟ)โดยใช้เส้นทางหลวงสาย 4048 ผ่าน อ.ควนขนุน ตลาดปากคลอง สุดปลายทางที่ทะเลน้อย ระยะทางโดยประมาณ 32 ก.ม.

 

Color line 900x2

รูปภาพ ทะเลน้อย / Thale Noi Pictures

Color line 900x2

แผนที่ / Map

7.782406, 100.159124

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: Taino
Tags

Leave a Reply

Login

eight − three =

Lost your password?