Home » Posts tagged"5 ธันวาคม"
วันดินโลก…วันแห่งมหาราชผู้ติดดิน

วันดินโลก…วันแห่งมหาราชผู้ติดดิน »

วันดินโลก…วันแห่งมหาราชผู้ติดดิน

          องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีหนึ่งประโยคที่ประชาชนคนไทยหลายคนยังไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งในหลวงทรงเคยตรัสว่า “อย่าจำตัวฉัน Read more…

Login

10 + 3 =

Lost your password?