เคทีซีมอบเงินบริจาค 999,999 บาท เข้าศิริราชมูลนิธิ

เคทีซีมอบเงินบริจาค 999,999 บาท เข้าศิริราชมูลนิธิ 

ภายใต้โครงการ “890 ชั่วโมงกับเคทีซี 89,000 ความดีเพื่อพ่อ”

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ (กลางซ้าย)  รองประธานกรรมการ         คนที่ 1 ศิริราชมูลนิธิ ให้เกียรติรับมอบเงิน 999,999 บาท จากนายระเฑียร ศรีมงคล (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนเข้า “กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” ภายใต้โครงการ “890 ชั่วโมงกับเคทีซี 89000 ความดีเพื่อพ่อ” เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน ทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำดีและโพสต์เล่าเรื่องราวความดีบนเฟซบุ๊ก KTC CSR Club มากถึง 124,574 ความดี ภายใน 890 ชั่วโมง ใน 9 หัวข้อความดี ได้แก่         1. รู้หน้าที่ของตน 2. มีความเพียร 3. กตัญญูรู้คุณ 4. อยู่อย่างพอเพียง 5. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 6. รักชาติ รักแผ่นดิน 7. รู้รักสามัคคี 8. ทำนุบำรุงศาสนา 9. รักษาสิ่งแวดล้อม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม       ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: Taino
Tags

Leave a Reply

Login

fourteen − thirteen =

Lost your password?