ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ช่วง 14-31 ธ.ค.นี้!!

ครม.ไฟเขียว! มาตรการช็อปช่วยชาติ

ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ช่วง 14-31 ธ.ค.นี้

 

รายงานจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการช็อปช่วยชาติแล้ว ให้นำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ ในช่วงวันที่ 14-31 ธ.ค.นี้มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร (มีชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษี)

โดยสินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ สินค้าทุกประเภท ยกเว้น การซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ส่วนบริการนั้นได้แก่บริการทุกประเภท ยกเว้นค่าบริการนำเที่ยวและค่าที่พักโรงแรม ทั้งนี้ สินค้าและบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7

นอกจากนี้ กรณีซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการหลายครั้ง และแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่ถึง 15,000 บาท สามารถนำการซื้อหลายครั้งมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 15,000 บาท

 

ขอขอบคุณ : www.prachachat.net/

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: Taino
Tags

Leave a Reply

Login

5 × 3 =

Lost your password?