เชียงใหม่ (Chiang Mai)

 

เชียงใหม่ 3

เชียงใหม่ 4

chiangmailogo2ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว

          เชียงใหม่ หรือชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์ ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อกว่า 700 ปีก่อน โดย พญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย

          เชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่พร้อมทั้งทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ จนทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังพรั่งพร้อมในเรื่องสถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่หลากหลาย

 

เชียงใหม่ 2

Chinhmaimap-New

1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. อำเภอจอมทอง
3. อำเภอแม่แจ่ม
4. อำเภอเชียงดาว
5. อำเภอดอยสะเก็ด
6. อำเภอแม่แตง
7. อำเภอแม่ริม
8. อำเภอสะเมิง

9. อำเภอฝาง
10. อำเภอแม่อาย

11. อำเภอพร้าว
12. อำเภอสันป่าตอง

13. อำเภอสันกำแพง
14. อำเภอสันทราย
15. อำเภอหางดง
16. อำเภอฮอด
17. อำเภอดอยเต่า
18. อำเภออมก๋อย

19. อำเภอสารภี
20. อำเภอเวียงแหง
21. อำเภอไชยปราการ
22. อำเภอแม่วาง
23. กิ่งอำเภอแม่ออน
24. กิ่งอำเภอดอยหล่อ


 

Province number

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
0 5321 9092, 0 5321 9291

Province number-DOT

ททท. ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)
0 5324 8604, 0 5324 8607

Province number-DOT

สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
0 5325 2557, 0 5323 3178

Province number-DOT

ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
0 5327 8798, 0 5324 8974

Province number-DOT

ตำรวจทางหลวง
0 5324 2441

Province number-DOT

สภ.อ.เมืองเชียงใหม่
0 5381 4313 – 4

Province number-DOT

สภ.อ.จอมทอง
0 5334 1193 – 4

Province number-DOT

สภ.อ.เชียงดาว
0 5345 5081 – 3

Province number-DOT

สภ.อ.ดอยสะเก็ด
0 5349 5491 – 3

Province number-DOT

สภ.อ.ดอยเต่า
0 5346 9019

Province number-DOT

สภ.อ.ฝาง
0 5345 1148

Province number-DOT

สภ.อ.พร้าว
0 5347 5312

Province number-DOT

สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์
0 5321 1750

Province number-DOT

สภ.อ.แม่แจ่ม
0 5348 5110

Province number-DOT

สภ.อ.แม่แตง
0 5347 1317

Province number-DOT

สภ.อ.แม่ปิง
0 5327 2212

Province number-DOT

สภ.อ.แม่ริม
0 5329 7040

Province number-DOT

สภ.อ.แม่อาย
0 5345 9033

Province number-DOT

สภ.อ.เวียงแหง
0 5347 7066

Province number-DOT

สภ.อ.สะเมิง
0 5348 7090

Province number-DOT

สภ.อ.สันกำแพง
0 5333 2452, 0 5333 1191

Province number-DOT

สภ.อ.สันป่าตอง
0 5331 1122 – 3

Province number-DOT

สภ.อ.สารภี
0 5332 2997

Province number-DOT

สภ.อ.หางดง
0 5344 1801 – 3

Province number-DOT

สภ.อ.อมก๋อย
0 5346 7003

Province number-DOT

สภ.อ.ฮอด
0 5346 1101

Province number-DOT

สภ.อ.กิ่ง อ.แม่วาง
0 5392 8028

Province number-DOT

สภ.อ.กิ่ง อ.แม่ออน
0 5392 8028

Province number-DOT

โรงพยาบาลจินดา
0 5324 4140, 0 5324 3673

Province number-DOT

โรงพยาบาลช้างเผือก
0 5322 0022

Province number-DOT

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
0 5385 2590 – 6

Province number-DOT

โรงพยาบาลดารารัศมี
0 5329 7207

Province number-DOT

โรงพยาบาลประชาเวศ เชียงใหม่
0 5380 1999

Province number-DOT

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)
0 5322 1122

Province number-DOT

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
0 5326 2200- 19

Province number-DOT

โรงพยาบาลลานนา
0 5335 7234 – 53

Province number-DOT

โรงพยาบาลรวมแพทย์
0 5327 3576 – 7

Province number-DOT

โรงพยาบาลนครพิงค์
0 5389 0755 – 64

Province number-DOT

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
0 5349 5505

Province number-DOT

โรงพยาบาลดอยแม่อาย
0 5345 9036

Province number-DOT

โรงพยาบาลสะเมิง
0 5348 7124 – 5

Province number-DOT

โรงพยาบาลฮอด
0 5383 1443

Province number-DOT

โรงพยาบาลแม่แจ่ม
0 5348 5073

Province number-DOT

โรงพยาบาลดอยเต่า
0 5383 3093

Province number-DOT

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

nineteen − 12 =

Lost your password?