footer-left-hr

      แหลมประทับ เป็นชุมชนดั้งเดิมแห่งหนึ่งของตำบลท้องเนียน ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันมีชื่อเสียงจากการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ที่ให้บริการท่องเที่ยวทางทะเลขนอม ซึ่งโปรแกรมท่องเที่ยวยอดนิยมคือ การล่องเรือชมโลมาสีชมพู เกาะนุ้ยชมบ่อน้ำจืดกลางทะเลและสักการะหลวงปู่ทวด เขาพับผ้า เวทีพุ่มพวง เกาะท่าไร เกาะผี ดำน้ำ ตกปลา

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ตั้ง  :  อำเภอขนอม, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80210
โทรศัพท์  : –
แฟกซ์  :  –
อีเมล์  :  –
เว็บไซต์  :   –
เวลาเปิด-ปิดบริการ  :  เปิดทุกวัน 
ค่าใช้จ่าย  : –
การเดินทาง  :   –  เดินทางโดยเรือ สามารถติดต่อเช่าได้ที่ท่าเรือแหลมประทับ

รูปภาพ แหลมประทับ

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: I'm Raku
Tags

Leave a Reply

Login

11 + six =

Lost your password?