แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son)

แม่ฮ่องสอน 3

แม่ฮ่องสอน 4

maehongsonตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปช้างในท้องน้ำ

        จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก ตั้งอยู่ทางตอนบนของภาคเหนือ เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศเย็นและมีหมอกปกคลุมตลอดทั้ง 3 ฤดูของปี มีป่าไม้หนาแน่น ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทิวทัศน์สวยงาม มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกของไทย มีความโดดเด่นในความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาคและของประเทศ

 

แม่ฮ่องสอน 2

mahongsonmap-New

1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2. อำเภอขุนยวม
3. อำเภอปาย

4. อำเภอพนมทวน
5. อำเภอแม่ลาน้อย
6. อำเภอสบเมย
7. อำเภอด่านปางมะผ้า


 

Province number

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0 5361 2156

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0 5361 1198

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
05361 1357

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
0 5368 1220, 0 5368 1231

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอขุนยวม
0 5369 1108

Province number-DOT

การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
0 5361 2982 – 3

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
0 5347 1669, 0 5324 8491

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติออบหลวง
0 5322 9272

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน
0 5361 2996

Province number-DOT

ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอปาย
0 5369 9385

Province number-DOT

สถานีตำรวจ เมืองแม่ฮ่องสอน
0 5361 1239

Province number-DOT

สถานีตำรวจอำเภอปาย
0 5369 9217 – 9

Province number-DOT

ตำรวจท่องเที่ยวปาย
0 5361 1812, 1155

Province number-DOT

สถานีตำรวจอำเภอปางมะผ้า
0 5361 7171 – 3

Province number-DOT

สถานีตำรวจอำเภอขุนยวม
0 5369 1115

Province number-DOT

สถานีตำรวจอำเภออำเภอแม่ลาน้อย
0 5368 9097 – 9

Province number-DOT

สถานีตำรวจอำเภอสบเมย
0 5361 8109 – 10

Province number-DOT

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
0 5361 1378, 0 5361 1488

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอปาย
0 5369 9211

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอปางมะผ้า
0 5361 7152 – 6

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอขุนยวม
0 5369 1017, 0 5369 1128

Province number-DOT

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
0 5368 9060

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง
0 5368 1027, 0 5368 1394

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอสบเมย
0 5361 8080 – 2, 0 5361 8098 – 9

Province number-DOT

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

20 − 2 =

Lost your password?