เชียงราย (Chiang Rai)

เชียงราย 3

เชียงราย 4

chiangrailogoตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปช้างสีขาวใต้เมฆ

          เชียงราย  ดินแดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

เชียงราย 2

chiangraimap-New

1. อำเภอเมืองเชียงราย
2. อำเภอเวียงชัย
3. อำเภอเชียงของ
4. อำเภอเทิง
5. อำเภอพาน
6. อำเภอป่าแดด
7. อำเภอแม่จัน
8. อำเภอเชียงแสน

9. อำเภอแม่สาย

10. อำเภอแม่สรวย
11. อำเภอเวียงป่าเป้า
12. อำเภอพญาเม็งราย

13. อำเภอเวียงแก่น
14. อำเภอห้วยขุนตาล
15. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
16. อำเภอแม่ลาว
17. กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  

18. กิ่งอำเภอดอยหลวง


 

Province number

เทศบาลนครเชียงราย
0 5371 1333

Province number-DOT

สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 2เมือง
0 5374 4674 – 5

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
0 5360 0600

Province number-DOT

สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
0 5360 1299

Province number-DOT

สถานีตำรวจแม่สาย
0 5371 1444

Province number-DOT

สถานีตำรวจเชียงแสน
0 5373 1444

Province number-DOT

สถานีขนส่ง จ.เชียงราย
0 5371 1224

Province number-DOT

สถานีขนส่งแม่สาย
0 5364 6437

Province number-DOT

หน่วยบริการข้อมูลทางหลวง
0 5371 4440

Province number-DOT

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย
0 5360 0570

Province number-DOT

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
0 5379 3048

Province number-DOT

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
0 5373 1008 – 9, 0 5373 1715

Province number-DOT

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
0 5379 1663, 0 5379 1332

Province number-DOT

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
0 5377 7303, 0 5377 7118

Province number-DOT

ท่าเรือเชียงแสน
0 5365 1136

Province number-DOT

ไร่แม่ฟ้าหลวง
0 5371 1968, 0 5371 2429

Province number-DOT

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
0 5371 0195 – 6

Province number-DOT

โรงพยาบาลเชียงราย
0 5371 1300

Province number-DOT

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
0 5371 1304, 0 5371 1300

Province number-DOT

โรงพยาบาลเทิง
0 5379 5259

Province number-DOT

โรงพยาบาลป่าแดด
0 5376 1019

Province number-DOT

โรงพยาบาลพาน
0 5372 1345

Province number-DOT

โรงพยาบาลแม่จัน
0 5371 1056

Province number-DOT

โรงพยาบาลแม่สรวย
0 5378 6017

Province number-DOT

โรงพยาบาลแม่สาย
0 5373 1300 – 1

Province number-DOT

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
0 5378 1342

Province number-DOT

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
0 5371 1366

Province number-DOT

 

 

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

17 − ten =

Lost your password?