เขาอกทะลุ (KHAO AOK TALU)

 

          จากวัดคูหาสวรรค์ไปตามทางหลวงหมายเลข 4047 จะพบเขาอกทะลุ ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ เขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตร มีบันไดสำหรับขึ้นยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ ลักษณะพิเศษของภูเขาลูกนี้คือ มีโพรงทะลุมองเห็นอีกด้านหนึ่ง อยู่บริเวณเกือบตอนปลายของยอดเขา

Color line 900x2

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ตั้ง  :  อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์  : 0-7534-6515-6
แฟกซ์  :  –
เว็บไซต์  :  –
อีเมล  :  –
เปิด-ปิดบริการ  :  –  

การเดินทาง  :  จากวัดคูหาสวรรค์มุ่งหน้าไปบนทางหลวงหมายเลข 4047 สู่สถานีรถไฟพัทลุงจะพบภูเขาอกทะลุ ตั้งตระหง่านอยุ่ด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ

Color line 900x2

รูปภาพเขาอกทะลุ   / Khao Aok Talu Pictures

zw_blank_photos

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: Simaporn
Tags

Leave a Reply

Login

20 − 12 =

Lost your password?