อ่างทอง (Ang Thong)

อ่างทองอ่างทอง 4

angthonglogoตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปอ่างสีน้ำตาล ในอ่างมีใบข้าวสีเขียวสลับไขว้ไปมา มีรวงข้าวสุกสีเหลือง 4 รวงอยู่ภายใน

          จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 968.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.5 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 71 ของประเทศไทย  อุดมไปด้วยงานหัตถกรรมท้องถิ่น ทั้งงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา การผลิตเครื่องจักสาน และเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก อีกทั้งยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน  รวมทั้งวัดที่มีความสวยงามน่าสนใจมากมายกว่าถึงกว่า 200 วัด

 

อ่างทอง 2

angthongmap

1. อำเภอเมืองอ่างทอง
2. อำเภอไชโย
3. อำเภอป่าโมก
4. อำเภอโพธิ์ทอง

5. อำเภอแสวงหา
6. อำเภอวิเศษชัยชาญ
7. อำเภอสามโก้


 

Province number

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
0 3561 1235, 0 3562 0130

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
0 3562 0071, 0 3561 3003

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
0 3561 1702

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทอง
0 3561 1000, 0 3561 3503

Province number-DOT

ตำรวจทางหลวง
0 3561 1350, 1193

Province number-DOT

บริษัท ขนส่ง จำกัด
0 3561 1025, 0 3561 1344

Province number-DOT

สถานีเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
0 3561 1025 

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัดอ่างทอง
0 3561 1297, 0 361 1071

Province number-DOT

โรงพยาบาลอ่างทอง
0 3561 1520, 0 3561 5111

Province number-DOT

โรงพยาบาลป่าโมก
0 3566 1322

Province number-DOT

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
0 3569 1340

Province number-DOT

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 
0 3566 1322

Province number-DOT

โรงพยาบาลแสวงหา
0 3569 5111

Province number-DOT

 

Nothing found.

 

Nothing found.

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

one × 5 =

Lost your password?