อำนาจเจริญ (Amnat Charoen)

 

อำนาจเจริญ


 

อำนาจเจริญ 3

อำนาจเจริญ 4

amnatcharoen-logo-2ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปพระมงคลมิ่งเมืองซึ่งให้ความคุ้มครองชาวเมือง  

          อำนาจเจริญตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,161ตารางกิโลเมตร อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปี และมีความเกี่ยวเนื่องกับอำเภอเขมราฐ เมืองที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต แม้อำนาจเจริญจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชม ทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าเที่ยวชม

 

อำนาจเจริญ 2

amnatcharoen-map

1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
2. อำเภอชานุมาน
3. อำเภอปทุมราชวงศา
4. อำเภอพนา
5. อำเภอเสนางคนิคม
6. อำเภอหัวตะพาน
7. อำเภอลืออำนาจ

Province number

สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ 
0 4552 3015

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
0 4551 1396, 0 4552 3127

Province number-DOT

สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
0 4552 4034 – 5

Province number-DOT

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฯ
0 4551 1934 – 8

Province number-DOT

สำนักงานการประปาอำนาจเจริญ
0 4545 1007

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ
0 4545 2210

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ
0 4551 2007

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรชานุมาน
0 4546 6005

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา
0 4546 5234 – 6

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรลืออำนาจ
0 4527 2338

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
0 4546 1123

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรหัวตะพาน
0 4546 9078

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรพนา
0 4527 3191

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
0 4551 1991

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอปทุมราชวงศา
0 4546 5223

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอชานุมาน
0 4546 6069

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอพนา
0 4546 3686

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอหัวตะพาน
0 4546 9034 – 5

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอลืออำนาจ
0 4527 2334

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอเสนางคนิคม
0 4546 1077

Province number-DOT

 

Nothing found.

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

16 + one =

Lost your password?