สระเเก้ว (Sa Kaeo)

สระแก้ว


 

สระแก้ว 2

สระแก้ว 4

ตราประจำจังหวัดสระแก้วตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปพระพุทธรูปสรงน้ำฝน ประทับยืนบนฐาน ดอกบัวกลางสระแก้ว – สระขวัญ

          จังหวัดสระแก้วมีเนื้อที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ราบสูง และภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นจังหวัดใหม่ที่แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศด้านตะวันออก มีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติตาพระยา

          จังหวัดสระแก้วมีที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ โดยในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2523 ในสมัยกรุงธนบุรี ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แวะพักบริเวณสระน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ และขนานนามว่า “สระแก้วสระขวัญ” ต่อมาได้นำน้ำจากสระทั้ง 2 แห่งนี้ไปใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย จึงถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

          นอกจากนี้ สระแก้วยังมีประติมากรรมทางธรรมชาติอย่าง “ละลุ” ที่มีลักษณะแปลกตา และที่สุดชายแดนอำเภออรัญประเทศ เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดสู่อาณาจักรกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของราคาถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศเพื่อนบ้าน

 

สระแก้ว 3

rayong-map

1. อำเภอเมืองระยอง
2. อำเภอแกลง
3. อำเภอบ้านค่าย
4. อำเภอบ้านฉาง 

5. อำเภอวังจันทร์
6. อำเภอปลวกแดง
7. อำเภอเขาชะเมา

8. อำเภอนิคมพัฒนา


 

Province number

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
0 3742 5127

Province number-DOT

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
0 3742 1134 – 6, 0 3742 5125

Province number-DOT

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
0 3742 5066 – 7

Province number-DOT

ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ
0 3723 1131

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ
0 3723 1016

Province number-DOT

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
0 3724 2362

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
0 3724 1017

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ
0 3723 1203

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อ.วังน้ำเย็น
0 3725 1111

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อ.วัฒนานคร 
0 3726 1507 – 8

Province number-DOT

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
0 3751 1272

Province number-DOT

โรงพยาบาลคลองหาด
0 3751 2258 – 61

Province number-DOT

โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
0 3724 1012

Province number-DOT

โรงพยาบาลตาพระยา
0 3726 9009, 0 3751 0252

Province number-DOT

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
0 3725 1108 – 9

Province number-DOT

โรงพยาบาลวัฒนานคร
0 3726 1772 – 5

Province number-DOT

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
0 3724 2532, 0 3724 1011-2, 0 3724 3018 – 20

Province number-DOT

โรงพยาบาลอรัญประเทศ
0 3723 3075 – 9

Province number-DOT

 

Nothing found.

 

Nothing found.

 

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

10 + twelve =

Lost your password?