วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม (Wat Pho Chai Semaram)

 

          เป็นวัดเก่าที่ชาวบ้านได้นำใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเนื่องจากแทบจะไม่พบในภาคอื่นเลย ใบเสมาที่พบในเมืองฟ้าแดดสงยางมีความโดดเด่นคือ นิยมแกะสลักภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก มีใบเสมาจำลองหลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด สลักภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระเจ้า
สุทโธทนะ พระราหุล และนางยโสธราพิมพา เข้าเฝ้าแสดงสักการะอย่างสูงสุดด้วยการสยายพระเกศาเช็ดพระบาทองค์พระพุทธเจ้า เรียกเสมาหินภาพ “พิมพาพิลาป” ซึ่งใบเสมาหลักนี้ของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ-สถานแห่งชาติขอนแก่น

Color line 900x2

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ตั้ง  :  อำเภอเมือง, จังหวัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์  :  –
แฟกซ์  :  –
เว็บไซต์  :  
อีเมล  :  
เวลาเปิด-ปิดบริการ  :  

การเดินทาง  :  

Color line 900x2

รูปภาพวัดโพธิ์ชัยเสมาราม / Wat Pho Chai Semaram Pictures

Color line 900x2

แผนที่ / Map

16.315101, 103.518636

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

10 − 9 =

Lost your password?