ลำพูน (Lamphun)

ลำพูน 2

ลำพูน 4

Seal_Lamphunตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย

        ลำพูนจังหวัดเล็กๆ ในภาคเหนือที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา เดิมลำพูนมีชื่อว่า นครหริภุญไชย สร้างขึ้นราว พ.ศ.1200 โดย ฤาษีวาสุเทพ

          ลำพูนในปัจจุบันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัดวาอาราม เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ที่มีลวดลายอันวิจิตรงดงาม อีกทั้งงานหัตถกรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อ อย่างผ้าไหมยกดอก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกลำไยและกระเทียม แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ส่วนด้านอุตสาหกรรม ลำพูนนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน และมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

 

ลำพูน 3

Lamphunmap-New

1. อำเภอเมืองลำพูน
2. อำเภอแม่ทา
3. อำเภอบ้านโฮ่ง
4. อำเภอลี้

5. อำเภอทุ่งหัวช้าง
6. อำเภอป่าซาง
7. อำเภอบ้านธิ
8. อำเภอเวียงหนองล่อ


 

Province number

สำนักงานจังหวัดลำพูน
0 5351 1000

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
0 5351 1555

Province number-DOT

ศาลากลางจังหวัด
0 5351 1000

Province number-DOT

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัด
0 5356 0906

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร 
0 5351 1042, 0 5351 1045

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัด
0 5351 1173

Province number-DOT

สถานีรถไฟลำพูน
0 5351 1016

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลำพูน
0 5351 1041, 0 5351 1800

Province number-DOT

โรงพยาบาลเมืองลำพูน
0 5356 0722, 0 5351 2072

Province number-DOT

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

fifteen + four =

Lost your password?