ระนอง (Ranong)

ระนอง


 

ระนอง 3

ระนอง 4

images (1)ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปปราสาท ภูเขา พาน และเลข ๕

          ระนองเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน ที่ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี เป็นที่ตั้งของคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู มีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจดฝั่งตะวันออกกว้างเพียง 50 กิโลเมตร

          สภาพภูมิประเทศของจังหวัดระนองส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้สลับซับซ้อนในด้านตะวันออก มีภูเขาสูงที่สุดคือภูเขาพ่อตาโชงโดง และแผ่นดินลาดลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำและคลองหลายสาย แต่มีที่ราบสำหรับทำการเกษตรค่อนข้างน้อย และด้วยสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากต่อการพัฒนาด้านการคมนาคมนี้เอง จึงทำให้พื้นที่แถบนี้มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยมาตั้งแต่อดีต และเพิ่งจะพัฒนามาเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เอง

          แต่เดิมเมืองระนอง หรือเมืองแร่นอง เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาค มีสภาพเป็นป่าทึบ ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองระนองก็ยังคงเป็นเพียงหัวเมืองขนาดเล็กที่ขึ้นอยู่กับเมืองชุมพร ซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นตรี มีอาณาเขตครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกจดฝั่งตะวันตก จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเมืองระนองให้เป็นหัวเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร

 

ระนอง 2

ranong-map

1. อำเภอเมืองระนอง
2. อำเภอละอุ่น
3. อำเภอกะเปอร์

4. อำเภอกระบุรี
5. อำเภอสุขสำราญ


 

Province number

เทศบาลเมือง
0 7781 1422

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง 
0 7782 3258

Province number-DOT

ศาลากลางจังหวัด
0 7781 1132

Province number-DOT

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
0 7781 1123

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัด
0 7781 1185, 0 7781 2240

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระนอง
0 7781 1273

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัด
0 7781 1548

Province number-DOT

โรงพยาบาลกระบุรี
0 7782 3031

Province number-DOT

โรงพยาบาลกะเปอร์
0 7781 2370

Province number-DOT

โรงพยาบาลระนอง
0 7781 1474, 0 7781 1575

Province number-DOT

 

Nothing found.

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

14 − 6 =

Lost your password?