มุกดาหาร (Mukdahan)

มุกดาหาร


 

มุกดาหาร 3

มุกดาหาร 4

Mukdahan-logoตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปปราสาทสองนางสถิต

          จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนแห่งสำคัญ เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 4,340 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.7 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 52 ของประเทศ มุกดาหารเปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม ที่นับวันจะทวีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากขึ้น นอกจากจังหวัดมุกดาหารยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ โดดเด่นในด้านความหลากหลายของเชื้อชาติ

        เนื่องจากพลเมืองของจังหวัดประกอบด้วยชนพื้นเมืองต่างๆ หลากหลายเผ่า จึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากมาย นับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม

 

มุกดาหาร 2

Mukdahan-map

1. อำเภอเมืองมุกดาหาร
2. อำเภอคำชะอี
3. อำเภอดอนตาล
4. อำเภอนิคมคำสร้อย
5. อำเภอดงหลวง
6. อำเภอหว้านใหญ่
7. อำเภอหนองสูง

Province number

เทศบาลเมืองมุกดาหาร
0 4261 1915, 0 4261 1227

Province number-DOT

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
0 4261 1330, 0 4263 2379

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
0 4263 2379

Province number-DOT

เทศบาลเมืองมุกดาหาร
0 4261 1915, 0 4261 1227

Province number-DOT

การประปาส่วนภูมิภาค จ.มุกดาหาร
0 4261 1131

Province number-DOT

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มุกดาหาร
0 4261 1873

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
0 4261 1065

Province number-DOT

สภอ.เมืองมุกดาหาร
0 4263 3533

Province number-DOT

ตำรวจทางหลวง
0 4268 1239

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร
0 4261 1550

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย
0 4579 9126

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอคำชะ
0 4269 1091

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอดอนตาล
0 4268 9060

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย
0 4268 1118

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอดงหลวง
0 4269 7060

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่
0 4269 9058

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอหนองสูง
0 4263 5405

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติภูผาเบิก
0 4260 1753

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
0 4267 6472

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติภูผายล
0 4272 6615

Province number-DOT

โรงพยาบาลมุกดาหาร
0 4261 2978, 0 4263 3406

Province number-DOT

โรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัด
0 4261 1430, 0 4261 1741

Province number-DOT

โรงพยาบาลคำชะอี
0 4269 1085

Province number-DOT

โรงพยาบาลดงหลวง
0 4269 7023

Province number-DOT

โรงพยาบาลดอนตาล
0 4268 9085

Province number-DOT

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
0 4268 1052

Province number-DOT

โรงพยาบาลหว้านใหญ่
0 4269 9085

Province number-DOT

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
0 4261 3025, 0 4261 3025 – 9

Province number-DOT

สถานีขนส่ง บขส.
0 4261 1478, 0 4263 0486

Province number-DOT

 

Nothing found.

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

nineteen − thirteen =

Lost your password?