มหาสารคาม (Maha Sara Kham)

มหาสารคาม


 มหาสารคาม 3
มหาสารคาม 4

MahaSaraKham-logoตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปต้นไม้และทุ่งนา

          จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.31 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 42 ของประเทศ บรรยากาศโดยรวมจัเป็นเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่าย มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี และเนื่องจากยังมีความเจริญไม่มากนัก ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมืองนี้จึงได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวอีสานอันเรียบง่ายและบริสุทธิ์ เป็นเสน่ห์ที่นับวันจะหาได้ยากในสังคมเมืองปัจจุบัน

 

มหาสารคาม 2

MahaSaraKham-map

1. อำเภอเมือง
2. อำเภอกันทรวิชัย
3. อำเภอโกสุมพิสัย
4. อำเภอวาปีปทุม
5. อำเภอบรบือ
6. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
7. อำเภอนาเชือก
8. อำเภอเชียงยืน
9. อำเภอนาดูน
10. อำเภอแกดำ
11. อำเภอสีสุราช
12. อำเภอกุดรัง
13. อำเภอชื่นชม

Province number

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
0 4377 7666

Province number-DOT

สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
0 4377 7623

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
0 4377 7231

Province number-DOT

ศาลจังหวัดมหาสารคาม
0 4371 2085 – 6

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอเมืองมหาสารคาม
0 4372 1369

Province number-DOT

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
0 4374 1008

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอกันทรวิชัย
0 4378 9133

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอโกสุมพิสัย
0 4376 1454

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอเชียงยืน
0 4378 1340

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอนาเชือก
0 4377 9079

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอบรบือ
0 4377 1053

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
0 4379 1100

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอวาปีปทุม
0 4379 9458

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอนาดูร
0 4379 7110

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอแกดำ
0 4378 7273, 0 4378 7034

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอยางสีสุราช
0 4372 9149

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอกุดรัง
0 4372 8215

Province number-DOT

ที่ทำการอำเภอชื่นชม
0 4375 1194

Province number-DOT

ตำรวจภธูรจังหวัดมหาสารคาม
0 4372 3550

Province number-DOT

โรงพยาบาลกันทรวิชัย
0 4378 9205

Province number-DOT

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
0 4376 1330

Province number-DOT

โรงพยาบาลเชียงยืน
0 4378 1445

Province number-DOT

โรงพยาบาลนาเชือก
0 4377 9029

Province number-DOT

โรงพยาบาลนาดูร
0 4379 7015

Province number-DOT

โรงพยาบาลบรบือ
0 4377 1439

Province number-DOT

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 
0 4379 1381

Province number-DOT

โรงพยาบาลมหาสารคาม
0 4371 1478

Province number-DOT

โรงพยาบาลวาปีปทุม
0 4379 9110

Province number-DOT

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัมหาสารคาม
0 4371 1006

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดมหาสารคาม
0 4379 1381

Province number-DOT

สำนักงานขนส่ง จังหวัดมหาสารคาม
0 4374 0833

Province number-DOT

สถานีรถไฟ
0 4371 1292

Province number-DOT

 

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

5 × three =

Lost your password?