ภูเก็ต (Phuket)

ภูเก็ต


 

ภูเก็ต 3

ภูเก็ต 4

logophuketnew1ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร

          ภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศพื้นที่ประมาณ 543 ตร.กม. ของเกาะนี้โอบล้อมด้วยน้ำทะเลสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวเนียน เหมาะแก่การพักผอ่น รวมทั้งยังเอื้อต่อการทำกิจกรรมสนุกในทะเลและริมทะเลอีกด้วย  ความโดด เด่นของชายทะเลและกล่มเกาะในภูเก็ตเกิดจากภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลลด ตัว พื้นที่ส่วนที่ต่ำจะจมอยู่ใต้น้ำ ปรากฎเฉพาะยอดสูงเหลี่ยมล้ำเหนือผิวทะเลเป็นกลุ่มเกาะน่าเที่ยว สำหรับตัวเกาะใหญ่คือภูเก็ต นั้น ทางฝั่งตะวันตกมีลักษณ์เป็นอ่าวเว้าแหว่ง และปูลาดด้วยเม็ดทรายละเอียด เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็นต้น ส่วนทางด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและหาดโคลน ขณะที่บริเวณทิศใต้มีแนวปะการังสวยงาม

          นอกจากตัวเกาะใหญ่แล้ว เกาะเล็กเกาะน้อยที่ตั้งอยู่รอบๆ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมีหาดทรายขาว น้ำทะเลใสเช่นเกาะราชา เกาะเฮ เกาะมะพร้าว เป็นต้น ไม่เพียงเพราะภูมิประเทศงดงามทำให้ภูเก็ตเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่นี้ยังเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สั่งสมหล่อหลอมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองอันยาวนานนับแต่ยุคต้นคริสตกาล ภูเก็ตซึ่งขณะนั้นมีชื่อว่า “ถลาง” เป็นเกาะที่นักเดินเรือ ซึ่งเดินทางระหว่างจีนและอินเดียรู้จักในนาม “จังซีลอน” เป็นทั้งท่าเรือและศูนย์กลางการค้า โดยมีสินค้าเด่นคือแร่ดีบุก เป็นสินทรัพย์ในดินที่สร้างรายได้ให้เมืองสืบต่อมาเนิ่นนาน

 

ภูเก็ต 2

200622818CE_phuket-02big

1. อำเภอเมืองภูเก็ต
2. อำเภอกะทู้

3. อำเภอถลาง


 

Province number

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
0 7621 1366

Province number-DOT

ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
0 7621 2108

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต
0 7621 2046

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร ถลาง
0 7631 1123

Province number-DOT

ตำรวจท่องเที่ยว
0 7621 9878

Province number-DOT

สถานีขนส่งภูเก็ต
0 7621 1480

Province number-DOT

สำนักงานไปรษณีย์ ภูเก็ต
0 7621 1020

Province number-DOT

สนามบินภูเก็ต
0 7632 7230 – 7

Province number-DOT

โรงพยาบาลกระทู้
0 7634 0444

Province number-DOT

โรงพยาบาลถลาง
0 7631 1033, 0 7631 1111

Province number-DOT

โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์
0 7621 2950

Province number-DOT

โรงพยาบาลภูเก็ตแอดเวนทิสท์
0 7621 2386

Province number-DOT

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0 7621 1155, 0 7621 1114

Province number-DOT

โรงพยาบาลสิริโรจน์
0 7624 9400, 0 7621 0935

Province number-DOT

 

 

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

one × 1 =

Lost your password?