พัทลุง (Phatthalung)

พัทลุง


 

พัทลุง 3

พัทลุง 4

Phutalungตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปภูเขาอกทะลุ

          จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจำนวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ำคูหาสวรรค์ และถ้ำเขาอกทะลุ

          เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เคยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่ง และยังมีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ เนินเขาและชายฝั่ง โดยทางทิศตะวันตกของจังหวัดจะเป็นพื้นที่ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากมีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขานครศรีธรรมราช ถัดลงมาทางตอนกลางและทางทิศตะวันออกของจังหวัดจรดทะเลสาบสงขลาจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาข้าว ชาวภาคใต้จะเรียกจังหวัดนี้ว่า เมืองลุง

 

พัทลุง 2

phatthalung-map

1. อำเภอเมืองพัทลุง
2. อำเภอกงหรา
3. อำเภอเขาชัยสน
4. อำเภอตะโหมด
5. อำเภอควนขนุน
6. อำเภอปากพะยูน

7. อำเภอศรีบรรพต
8. อำเภอป่าบอน
9. อำเภอบางแก้ว
10. อำเภอป่าพะยอม
11. อำเภอศรีนครินทร์


 

Province number

เทศบาลเมือง
0 7661 3291

Province number-DOT

สำนักงานจังหวัดพัทลุง
0 7661 3409

Province number-DOT

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
0 7661 1440

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรจังหวัด
0 7661 1804

Province number-DOT

สถานีเดินรถ
0 7461 2070

Province number-DOT

สถานีรถไฟพัทลุง
0 7661 3106, 0 7461 2567

Province number-DOT

โรงพยาบาลพัทลุง
0 7661 3008, 0 7462 0484 – 5

Province number-DOT

 

Nothing found.

 

Nothing found.

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

3 + seven =

Lost your password?