พะเยา (Phayao)

พะเยา 2

พะเยา 4

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ

          จังหวัดพะเยาเดิมชื่อว่า พยาว หรือ เมืองภูกามยาว ในอดีต เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบภาคเหนือมีอายุกว่า 900 ปี ร่วมสมัยเดียวกับเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พะเยาเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ สงบเงียบ โดยมีกว๊านพะเยาเป็นเสมือนสัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีศิลปวัฒนธรรม วัดวาอารามต่างๆ อันงดงาม และวีถีชีวิตชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนาในประเทศจีนเป็นสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัด

พะเยา 3

Prayaomap_new

1. อำเภอเมืองพะเยา
2. อำเภอจุน
3. อำเภอเชียงคำ
4. อำเภอเชียงม่วน

5. อำเภอดอกคำใต้
6. อำเภอปง
7. อำเภอแม่ใจ
8. อำเภอภูซาง
9. อำเภอภูกามยาว


 

Province number

สำนักงานจังหวัดพะเยา
0 5444 9601

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา
0 5443 1390

Province number-DOT

เทศบาลเมืองพะเยา
05571 1344, 0 5570 5004 – 7

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
0 5448 1704, 0 5441 1428

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
0 5448 1704, 0 5441 1428

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุน
0 5445 9239

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำ
0 5445 1444

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงม่วน
0 5449 5101

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้
0 5449 2012 – 5

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอปง
0 5449 7222

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ใจ
0 5449 9754

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกามยาว
0 5442 2576

Province number-DOT

โรงพยาบาลเชียงคำ
0 5443 1190, 0 5448 1271

Province number-DOT

โรงพยาบาลเชียงม่วน
0 5444 1593

Province number-DOT

โรงพยาบาลดอกคำใต้ 
0 5443 1520

Province number-DOT

โรงพยาบาลปง
0 5443 1574

Province number-DOT

โรงพยาบาลพะเยา
0 5443 1189, 0 5448 1271

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัด
0 5443 148

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา
0 5443 1914

Province number-DOT

โรงพยาบาลนาหมื่น
0 5478 7598

Province number-DOT

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

two × five =

Lost your password?