พระพุทธอุทยานเขากง (Phra Phut Utthayan Khao Khong)

 

          วัดเขากง และพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทองปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา เป็นศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 โครงการก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและการปรับปรุงบริเวณเขากง เกิดจากการปรารถของคณะสงฆ์กับทางจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้เห็นว่าบริเวณเขากงแห่งนี้ เคยเป็นแหล่งสำคัญทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดนราธิวาสเคยเป็นแหล่งสังคมชาวพุทธมาแต่ประมาณ พ.ศ.๘๐๐-๙๐๐ เป็นอย่างน้อย

 

        

Color line 900x2

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ตั้ง  : ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์  :  N/A
แฟกซ์  :  N/A
เว็บไซต์  : N/A
อีเมล  : N/A
เวลาเปิด-ปิดบริการ  : ทุกวัน 08.30-16.30 น.

การเดินทาง  : N/A

 

Color line 900x2

รูปภาพพระพุทธอุทยานเขากง/ Phra Phut Utthayan Khao Khong Pictures

zw_blank_photos

Color line 900x2

แผนที่ / Map

6.373192, 101.788896

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: parn04072534
Tags

Leave a Reply

Login

seventeen + 6 =

Lost your password?