ปัตตานี (Pattani)

ปัตตานี


 

ปัตตานี 3

ปัตตานี 4

pattaniตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปปืนใหญ่

          จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ประมาณ 2,052 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (อันดับ 1 คือภูเก็ต) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีภูเขาสำคัญคือภูเขาทรายขาว ซึ่งอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานีและแม่น้ำสายบุรี

          จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ฯลฯ และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล นับเป็นอีกจังหวัดที่งดงามด้วยวิถีชีวิตของผู้คนและสภาพภูมิประเทศ สมกับความยิ่งใหญ่ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นอดีตอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์

          อีกทั้งยังเป็นดินแดนเก่าแก่ซึ่งได้สั่งสมความรุ่งเรืองมายาวนาน มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณหลายฉบับ เช่น ตานี ปะตานี ฟาฏอนี โฝตาหนี ต้าหนี่ เป็นต้น ด้วยทำเลที่ตั้งติดกับทะเล มีอ่าวที่สามารถบังคลื่นลมได้ดี อีกทั้งยังมีเส้นทางบกและเส้นทางแม่น้ำเชื่อมต่อกับด้านมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงการที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ปัตตานีจึงเป็นเมืองท่าค้าขายกับเมืองอื่นๆ บนคาบสมุทรมลายูที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง การเป็นเมืองท่าเช่นนี้ยังทำให้ปัตตานีได้รับอารยธรรมจากชนชาติต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อค้าขาย ซึ่งต่อมาได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาจนถึงทุกวันนี้

 

ปัตตานี 2

pattani-map

1. อำเภอเมืองปัตตานี
2. อำเภอโคกโพธิ์
3. อำเภอหนองจิก
4. อำเภอปะนาเระ
5. อำเภอมายอ
6. อำเภอทุ่งยางแดง

7. อำเภอสายบุรี
8. อำเภอไม้แก่น
9. อำเภอยะหริ่ง
10. อำเภอยะรัง
11. อำเภอแม่ลาน
12. อำเภอกะพ้อ


 

Province number

สำนักงานจังหวัดปัตตานี
0 7334 9002, 0 7333 1154

Province number-DOT

ศาลากลางจังหวัด
0 7334 9279

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมือง
0 7334 9121

Province number-DOT

เทศบาลเมืองปัตตานี
0 7333 4333, 0 7333 7141

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี
0 7334 8435, 0 7331 7909

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปัตตานี
0 7334 9018, 0 7334 8602

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัด
0 7334 9010

Province number-DOT

บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดปัตตานี
0 7334 8816

Province number-DOT

โรงพยาบาลปัตตานี
0 7333 1859 – 63

Province number-DOT

โรงพยาบาลยะหริ่ง
0 7334 9940

Province number-DOT

โรงพยาบาลปะนาเระ
0 7334 9899

Province number-DOT

 

Nothing found.

 

Nothing found.

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

one × 3 =

Lost your password?