ปราจีนบุรี (Prachinburi)

ปราจีนบุรี


 

ปราจีนบุรี 2

ปราจีนบุรี 4

prachinburiตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 

          จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นป่าทึบและเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลายสาย และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนล่าง มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำบางปะกง ซึ่งเกิดจากแควหนุมานและแควพระปรง ไหลมาบรรจบกันที่อำเภอกบินทร์บุรี ผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณแถบนี้เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ ทั้งยังพบหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” และพบโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสำริด กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

          จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ำค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลก

 

PrachinburiText

prachinburi-map

1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2. อำเภอบ้านสร้าง
3. อำเภอประจันตคาม
4. อำเภอศรีมโหสถ

5. อำเภอศรีมหาโพธิ
6. อำเภอกบินทร์บุรี
7. อำเภอนาดี


 

Province number

สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
0 3721 1582

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
0 3721 1058

Province number-DOT

ตำรวจทางหลวง
0 3729 0066

Province number-DOT

สถานีดับเพลิง
0 3721 1099

Province number-DOT

สนง.ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
0 3745 4129

Province number-DOT

สถานีขนส่งปราจีนบุรี
0 3721 1292

Province number-DOT

สถานีรถไฟปราจีนบุรี
0 3721 1120

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์ ปราจีนบุรี
0 3721 7645

Province number-DOT

สนง.การไฟฟ้าปราจีนบุรี
0 3721 1114

Province number-DOT

สนง.การไฟฟ้า อ.กบินทร์บุรี
0 3728 2401

Province number-DOT

สนง.การไฟฟ้า อ.ประจันตคาม
0 3729 1449

Province number-DOT

สนง.การไฟฟ้า อ.ศรีมหาโพธิ
0 3727 9370

Province number-DOT

สนง.การประปาปราจีนบุรี
0 3721 3619

Province number-DOT

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
0 3721 1088

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอกบินทร์บุรี
0 3728 1196 – 7

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอบ้านสร้าง
0 3727 1238 – 9

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอประจันตคาม
0 3729 1368 – 9

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอศรีมโหสถ
0 3727 6127

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอศรีมหาโพธิ
0 3728 9057

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอนาดี
0 3728 2401

Province number-DOT

โรงพยาบาลอิมพีเรียล
0 3721 1587

Province number-DOT

 

 

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

7 + eight =

Lost your password?