บุรีรัมย์ (Buri Ram)

บุรีรัมย์


 บุรีรัมย์ 3

บุรีรัมย์ 4

0234985001284016700ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปเทวดารำและปราสาทหิน

          จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่าง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีเนื้อที่ประมาณ 10,321 ตารางกิโลเมตร จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศ บุรีรัมย์จัดได้ว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟเมืองไทย และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ จึงมีความสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ บุรีรัมย์ยังได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหิน อันมากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีงานศิลปหัตถกรมลือเลื่องคือผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์

 

บุรีรัมย์ 2

Buriram-map

1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2. อำเภอคูเมือง
3. อำเภอกระสัง
4. อำเภอนางรอง
5. อำเภอหนองกี่
6. อำเภอละหานทราย
7. อำเภอประโคนชัย
8. อำเภอบ้านกรวด
9. อำเภอพุทไธสง
10. อำเภอลำปลายมาศ
11. อำเภอสตึก
12. อำเภอปะคำ
13. อำเภอนาโพธิ์
14. อำเภอหนองหงส์
15. อำเภอพลับพลาชัย
16. อำเภอห้วยราช
17. อำเภอโนนสุวรรณ
18. อำเภอชำนิ
19. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
20. อำเภอโนนดินแดง
21. อำเภอแคนดง
22. อำเภอบ้านด่าน
23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

Province number

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
0 4461 1449

Province number-DOT

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
0 4461 1342

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์
0 4461 1957

Province number-DOT

ททท.สำนักงานสุรินทร์ (สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ)
0 4451 8152

Province number-DOT

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
0 4461 1456, 0 4461 1496

Province number-DOT

ตำรวจทางหลวง
0 4461 1992, 1193

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัด
0 4461 1142

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
0 4461 1234

Province number-DOT

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
0 4461 1262, 0 4461 1282

Province number-DOT

โรงพยาบาลลำปลายมาศ
0 4466 1242

Province number-DOT

โรงพยาบาลพุทไธสง
0 4468 9130

Province number-DOT

โรงพยาบาลนางรอง
0 4463 1368

Province number-DOT

โรงพยาบาลบ้านกรวด
0 4467 9088

Province number-DOT

โรงพยาบาลสตึก
0 4468 1280 – 1

Province number-DOT

โรงพยาบาลกระสัง
0 4469 1033

Province number-DOT

โรงพยาบาลระหานทราย
0 4464 9029

Province number-DOT

โรงพยาบาลหนองกี่
0 4464 1195 – 6

Province number-DOT

โรงพยาบาลปะคำ
0 4464 6094

Province number-DOT

โรงพยาบาล.ประโคนชัย
0 4467 1356

Province number-DOT

โรงพยาบาลคูเมือง
0 4469 9030

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัด
0 4461 1595, 0 4461 2534

Province number-DOT

สถานีรถไฟบุรีรัมย์
0 4461 1202

Province number-DOT

ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์
0 4461 4123

Province number-DOT

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
0 4463 1746

Province number-DOT

 

Nothing found.

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

three × three =

Lost your password?