บึงกาฬ (Bueng Kan)

บึงกาฬ


 

บึงกาฬ 3

บึงกาฬ 4

BuengKan-logo ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปภูทอก บึงโขงหลง และต้นไม้ 

          จังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 751 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,305 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2537 แต่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาในขณะนั้น และได้มีการนำเข้าการพิจารณาอีกครั้ง โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และออกเป็นพระราชบัญญัติในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขงและแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

บึงกาฬ 2

bungkran-map-2

1. อำเภอเมืองบึงกาฬ
2. อำเภอปากคาด
3. อำเภอโซ่พิสัย
4. อำเภอศรีวิไล
10. อำเภอพรเจริญ
11. อำเภอเซกา
12. อำเภอบึงโขงหลง
13. อำเภอบุ่งคล้า


Province number

สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
0 4249 2715

Province number-DOT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
0 4249 2754, 0 4249 2755

Province number-DOT

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ
0 4249 0957, 0 4249 0953

Province number-DOT

สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ
0 4249 1186

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร
0 4249 1256, 0 4249 1256

Province number-DOT

ที่ว่าการ อำเภอบึงกาฬ
0 4249 1797

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอ เซกา
0 4248 9153

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอ พรเจริญ
0 4248 7060

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอ โซ่พิสัย
0 4248 5060

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอ ปากคาด
0 4248 1060

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอ บึงโขงหลง
0 4241 6167

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอ ศรีวิไล
0 4249 7060

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอ บุ้งคล้า
0 4249 9077

Province number-DOT

โรงพยาบาลบึงกาฬ 
0 4249 1162 – 3

Province number-DOT

สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
0 4249 1245

Province number-DOT

 

ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ
0 4249 1224

Province number-DOT

 

Nothing found.

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

five × three =

Lost your password?