น่าน (Nan)

น่าน 2

น่าน 4

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปพระธาตุแช่แห้งบนหลังโคอุสุภราช

          น่าน ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือ อุดมด้วยธรรมชาติผืนป่า สายน้ำ ทะเลหมอก ประเพณีวัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งในปัจจุบันเมืองน่านยังคงดำเนินวิถีชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่าย ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยมีแม่น้ำน่านซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองไหลหลั่งจากเทือกเขาหลวงพระบางและเทือกเขาผีปันน้ำ

 

น่าน 3

Nanmap_new

1. อำเภอเมืองน่าน
2. อำเภอแม่จริม
3. อำเภอบ้านหลวง
4. อำเภอนาน้อย
5. อำเภอปัว
6. อำเภอวังสา

7. อำเภอเวียงสา

8. อำเภอทุ่งช้าง
9. อำเภอเชียงกลาง
10. อำเภอนาหมื่น
11. อำเภอสันติสุข
12. อำเภอบ่อเกลือ
13. อำเภอสองแคว
14. อำเภอภูเพียง
15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 

Province number

สำนักงานจังหวัดน่าน
0 5471 0341

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
0 5477 3047  

Province number-DOT

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
0 5474 1619

Province number-DOT

สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
0 5477 1630, 0 5471 0234

Province number-DOT

ท่าอากาศยานน่าน
0 5471 0270

Province number-DOT

สถานีขนส่งน่าน
0 5471 1661

Province number-DOT

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน
0 5471 0216

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
0 5470 1106

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
0 5470 1000, 0 5473 1362

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติแม่จริม
0 5473 0040 – 1

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
0 5470 1121

Province number-DOT

พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติน่าน
0 5471 0561

Province number-DOT

โรงพยาบาลน่าน
0 5477 2169, 0 5477 2135  

Province number-DOT

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
0 5471 242

Province number-DOT

โรงพยาบาลเวียงสา 
0 5478 1090

Province number-DOT

โรงพยาบาลท่าวังผา
0 5479 9288

Province number-DOT

โรงพยาบาลเชียงกลาง
0 5475 3308

Province number-DOT

โรงพยาบาลทุ่งช้าง
0 5479 5329

Province number-DOT

โรงพยาบาลนาน้อย
0 5478 9060

Province number-DOT

โรงพยาบาลนาหมื่น
0 5478 7598

Province number-DOT

โรงพยาบาลบ้านหลวง 
0 5476 1490

Province number-DOT

โรงพยาบาลแม่จริม
0 5476 9036

Province number-DOT

โรงพยาบาลสันติสุข
0 5476 7356

Province number-DOT

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

one × 3 =

Lost your password?