นนทบุรี (Nonthaburi)

นนทบุรี


 

นนทบุรี 2

นนทบุรี 4

nonthaburi1ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปหม้อน้ำลายวิจิตร

          จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตภาคกลาง  ติดกับกรุงเทพมหานคร  เป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล  ที่มีความเจริญในแทบทุกด้านเทียบเท่ากับกรุงเทพมหานคร  และเป็นจังหวัดที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย

          แต่ในท่ามกลางความเจริญของสังคมเมืองในปัจจุบัน นนทบุรีกลับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ งดงามไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมและไทยผสมผสาน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากมายอย่างคาดไม่ถึง

          ปัจจุบันศาลากลางจังหวัดนนทบุรีได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ และจังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย

 

นนทบุรี 3

nonthaburi2

1. อำเภอเมืองนนทบุรี
2. อำเภอปากเกร็ด
3. อำเภอบางกรวย

4. อำเภอบางใหญ่
5. อำเภอบางบัวทอง
6. อำเภอไทรน้อย


 

Province number

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0 2528 4700

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
0 2580 0751

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
0 2950 1175

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย
0 2597 1170

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอบางกรวย
0 2447 5123

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด
0 2583 8326

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่
0 2595 0244 – 5

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง
0 2571 7901 – 2

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร เมืองนนทบุรี
0 2527 0236 – 7

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเมืองนนทบุรี
0 2580 0507

Province number-DOT

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
0 2528 4567

Province number-DOT

โรงพยาบาลบางกรวย
0 2447 5582 – 3

Province number-DOT

โรงพยาบาลบางใหญ่
0 2903 8364 – 7

Province number-DOT

โรงพยาบาลบางบัวทอง
0 2571 7899 – 900

Province number-DOT

โรงพยาบาลไทรน้อย
0 2597 1131 – 2

Province number-DOT

โรงพยาบาลปากเกร็ด
0 2960 9900

Province number-DOT

 

 

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

seven + 14 =

Lost your password?