นครสวรรค์ (Nakhon Sawan)

 

นครสวรรค์ 3

นครสวรรค์ 4

Nakornsawan6ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปช้างในท้องน้ำ

          นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์  ดังปรากฏหลักฐานแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง  เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล  ตำบลสร้อยทอง  อำเภอตาคลี  นับเป็นเครื่องยืนยันถึงแหล่งทำกิน  แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

          นครสวรรค์มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย อย่าง บึงบอระเพ็ด บึงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติที่สำคัญ พบพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 148 ชนิด เช่น ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาแดง ปลาเค้า และปลาเสือตอ มีพันธุ์ไม้น้ำทั้งหมดกว่า 93 ชนิด เช่น บัวหลวง บัวแดง ผักตบชวา ดีปลีน้ำ ธูปฤาษี และสาหร่ายไฟ นับเป็นแหล่งอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด

 

นครสวรรค์ 2

nakornsawan-map-new

1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. อำเภอโกรกพระ
3. อำเภอชุมแสง
4. อำเภอลาดยาว
5. อำเภอบรรพตพิสัย
6. อำเภอหนองบัว
7. อำเภอตาคลี

8. อำเภอเก้าเลี้ยว
9. อำเภอท่าตะโก
10. อำเภอตากฟ้า
11. อำเภอไพศาลี
12. อำเภอพยุหะคีรี
13. อำเภอแม่วงก์
14. อำเภอแม่เปิน

15. อำเภอชุมตาบง


 

Province number

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
0 5680 3601 – 5

Province number-DOT

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
0 5622 1530, 0 5633 1747

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
0 5621 2241

Province number-DOT

เทศบาลเมืองนครสวรรค์
0 5622 2452

Province number-DOT

สภ.อ.เมืองนครสวรรค์
0 5621 1606

Province number-DOT

บริษัท ขนส่ง จำกัด
0 5621 1606

Province number-DOT

กู้ภัยนครสวรรค์
0 5631 1311

Province number-DOT

สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร
0 5621 9521

Province number-DOT

ตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์
0 5623 3072 – 3

Province number-DOT

การไฟฟ้า กฟภ. นครสวรค์
0 5622 4994

Province number-DOT

การประปาส่วนภูมิภาค นครสวรรค์
0 5625 5456

Province number-DOT

แจ้งเหตุเพลิงใหม้
0 5622 1101, 191

Province number-DOT

แจ้งเหตุประปาชำรุด
0 5621 2175

Province number-DOT

สถานีรถไฟนครสวรรค์
0 5625 5544

Province number-DOT

บขส. นครสวรรค์
0 5622 2169

Province number-DOT

สถานีรถไฟนครสวรค์
0 5622 2169

Province number-DOT

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
0 5622 8688

Province number-DOT

ศูนย์ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อบจ.นครสรรค์
0 5627 4525

Province number-DOT

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

eighteen + twelve =

Lost your password?