นครปฐม (Nakhon Pathom)

นครปฐม


 

Nakornpatom-t

นครปฐม 4

Nakornpatom6ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปเจดีย์องค์ใหญ่และมีมงกุฎติดอยู่ที่พระปฐมเจดีย์

          นครปฐมเป็นจังหวัดเล็กๆ ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ  เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรรม  โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ  ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดจนได้ชื่อว่าเป็น  เมืองส้มโอหวาน  นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้อื่นๆ  และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด

          นครปฐมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  โดยมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนมาก  ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงในสมัยทวารวดี  มีปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ  พระปฐมเจดีย์  ซึ่งนับเป็นร่องรอยของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเข้ามาในประเทศไทยในยุคแรกๆ

 

นครปฐม 2

Nakornpatom7

1. อำเภอเมืองนครปฐม
2. อำเภอกำแพงแสน
3. อำเภอนครชัยศรี
4. อำเภอดอนตูม

5. อำเภอบางเลน
6. อำเภอสามพราน
7. อำเภอพุทธมณฑล


 

Province number

สำนักงานจังหวัดนครปฐม
0 3428 5678

Province number-DOT

ตำรวจทางหลวง
0 3424 1426, 0 3421 1531

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
0 3424 2774

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัด
0 3424 2356

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัด
0 3425 7702

Province number-DOT

สถานีรถไฟ
0 3424 2305

Province number-DOT

โรงพยาบาลกำแพงแสน
0 3435 1378

Province number-DOT

โรงพยาบาลดอนตูม
0 3438 1768

Province number-DOT

โรงพยาบาลนครชัยศรี
0 3433 1156

Province number-DOT

โรงพยาบาลนครปฐม
0 3425 4150 – 4

Province number-DOT

โรงพยาบาลสามพราน
0 3432 1998, 0 3431 1021

Province number-DOT

โรงพยาบาลห้วยพลู
0 3438 9210

Province number-DOT

 

 

Nothing found.

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

sixteen − 1 =

Lost your password?