ตราด (Trat)

ตราด


 

ตราด 3

ตราด 4

tratตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปเกาะช้างมีโป๊ะ และเรือใบ

          ตราดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะเป็นที่ตั้งของเกาะที่สวยงามจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองเกาะครึ่งร้อย” โดยมีเกาะที่สำคัญที่สุดคือเกาะช้าง ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต นอกจากนี้ จังหวัดตราดยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีการคมนาคมทางถนนที่สะดวกสบาย และมีสนามบินที่มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลงเป็นประจำทุกวัน ทำให้เมืองแห่งนี้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งขึ้นต่อไป

          ชื่อเมืองตราดนั้น สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำไม้กวาด ที่ในอดีตมีขึ้นอยู่รอบเมืองเป็นจำนวนมาก แต่พอถึงรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เมืองตราดก็มีอีกชื่อหนึ่งว่า “บ้านบางพระ” รวมทั้งมีการเรียกกันอีกชื่อว่า “เมืองทุ่งใหญ่” ดังปรากฏในทำเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททองว่าเป็นหัวเมืองชายทะเลสังกัดฝ่ายการต่างประเทศ และเกี่ยวข้องกับด้านการคลัง เนื่องจากในสมัยนั้น ตราดเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเลที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือสินค้า บริเวณชายฝั่งทะเลของเมืองตราดจึงมีชุมชนพ่อค้าชาวจีนตั้งอยู่

 

ตราด 2

trat-map

1. อำเภอเมืองตราด
2. อำเภอคลองใหญ่
3. อำเภอเขาสมิง
4. อำเภอบ่อไร่

5. อำเภอแหลมงอบ
6. อำเภอเกาะกูด
7. อำเภอเกาะช้าง


 

Province number

สำนักงานจังหวัดตราด
0 3951 1282

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง
0 3951 1239

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อำเภอคลองใหญ่
0 3958 1115

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมงอบ
0 3959 7033

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเกาะช้าง 
0 3958 6191, 0 3958 6250

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัดตราด
0 3951 1986

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัดตราด
0 3951 1175

Province number-DOT

โรงพยาบาลตราด
0 3451 1285

Province number-DOT

โรงพยาบาลคลองใหญ่
0 3958 1044

Province number-DOT

โรงพยาบาลแหลมงอบ
0 3959 7040

Province number-DOT

โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-ตราด
0 3953 2735 

Province number-DOT

โรงพยาบาลอำเภอเกาะช้าง
0 3958 6130

Province number-DOT

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแหลมงอบ
0 3959 7261

Province number-DOT

ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่
0 3958 8108

Province number-DOT

 

Nothing found.

 

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

five × 4 =

Lost your password?