ชุมพร (Chumphon)

ชุมพร


 

ชุมพร 3

ชุมพร 4

pic_1327985650ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปคนยืน ต้นไม้ ค่าย และหอรบ

          จังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร คือ ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ตเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สูงลาดเทจากทิศตะวันตกสู่พื้นที่ต่ำ ทางทิศตะวันออกประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญสายสั้น ๆ หลายสาย เช่น แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำสวี เป็นต้

          ชุมพร คือประตูสู่ภาคใต้ และเป็นหัวเมืองหน้าด่านในครั้งอดีต อดีตเมือง 12 นักษัตรนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพร้อมทั้งป่าไม้ ทะเล อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งยากนักที่จะทุกอย่างพร้อมสรรพในจังหวัดเดียว

          ส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเพาะปลูก มีเนื้อที่ดินประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่จังหวัด และด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ชายหาดค่อนข้างเรียบ มีความโค้งเว้าน้อย และสวยงามมาก จึงเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

 

ชุมพร 2

chumphon-map

1. อำเภอเมืองชุมพร
2. อำเภอหลังสวน
3. อำเภอสวี
4. อำเภอท่าแซะ

5. อำเภอปะทิว
6. อำเภอละแม
7. อำเภอพะโต๊ะ
8. อำเภอทุ่งตะโก 


 

Province number

สำนักงานจังหวัดชุมพร
0 7751 1551

Province number-DOT

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวชุมพร
0 7750 4441

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร
0 7751 1024

Province number-DOT

เทศบาลเมืองชุมพร
0 7525 1030

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
0 7750 2725

Province number-DOT

สถานีรถไฟชุมพร
0 7751 1103

Province number-DOT

โรงพยาบาลชุมพร
0 7751 1180

Province number-DOT

โรงพยาบาลท่าแซะ
0 7759 9026  –  8

Province number-DOT

โรงพยาบาลปะทิว
0 7759 1028

Province number-DOT

โรงพยาบาลสวี
0 7753 1206

Province number-DOT

โรงพยาบาลหลังสวน
0 7754 1771

Province number-DOT

 

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

seventeen − sixteen =

Lost your password?