ชัยภูมิ (Chaiyaphum)

ชัยภูมิ


 ชัยภูมิ 3

ชัยภูมิ  4

Chaiyaphumlogoตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปธงสามชาย

          จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่บนสันขอบที่ราบสูงอีสาน มีเนื้อที่ประมาณ 7,986,429ไร่ หรือ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยป่าไม้และเทือกเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด จึงทำมีสถานที่ท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าอันกว้างใหญ่ ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวงาม และความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่าง มอหินขาว เรียกได้ว่าจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเด่นล้ำไม่น้อยหน้าใครในภาคอีสาน

 

ชัยภูมิ 2

Chaiyaphummap

1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
2. อำเภอบ้านเขว้า
3. อำเภอคอนสวรรค์
4. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
5. อำเภอหนองบัวแดง
6. อำเภอจัตุรัส
7. อำเภอบำเหน็จณรงค์
8. อำเภอหนองบัวระเหว
9. อำเภอเทพสถิต
10. อำเภอภูเขียว
11. อำเภอบ้านแท่น
12. อำเภอแก้งคร้อ
13. อำเภอคอนสาร
14. อำเภอภักดีชุมพล
15. อำเภอเนินสง่า
16. อำเภอซับใหญ่

Province number

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
0 4481 1573

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
0 4483 0787, 0 4483 0747

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ
0 4482 2004

Province number-DOT

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
0 4481 1378

Province number-DOT

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
0 4481 2516, 0 4481 1376

Province number-DOT

สถานีตำรวจจังหวัดชัยภูมิ
0 4481 1242

Province number-DOT

ไปรษณีย์ชัยภูมิ
0 4481 1080

Province number-DOT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
0 4481 2098, 0 4481 1948

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
0 4485 3333

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติไทรทอง
08 9282 3437, 08 1877 8485

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
0 4489 0105

Province number-DOT

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
0 4481 0902 – 3

Province number-DOT

โรงพยาบาลชัยภูมิ
0 4481 1005

Province number-DOT

โรงพยาบาล.ภูเขียว
0 4486 1700 – 40

Province number-DOT

โรงพยาบาลเกษตรฯ
0 4484 7452, 0 4486 9000

Province number-DOT

โรงพยาบาล.หนองบัวแดง
0 4487 2836 – 9

Province number-DOT

โรงพยาบาลบำเหน็จฯ
0 4485 9099, 0 4485 9202

Province number-DOT

โรงพยาบาลเทพสถิต
0 4485 5201, 0 4485 5097 – 8

Province number-DOT

โรงพยาบาลจัตุรัส
0 4489 0105

Province number-DOT

โรงพยาบาลแก้งคร้อ
0 4488 2741

Province number-DOT

โรงพยาบาลบ้านแท่น
0 4488 7111

Province number-DOT

โรงพยาบาลระเหว
0 4489 7022

Province number-DOT

โรงพยาบาลคอนสาร
0 4487 6409, 0 4487 6640

Province number-DOT

โรงพยาบาล.เนินสง่า
0 4484 6252, 0 4484 6314

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
0 4481 1344

Province number-DOT

 

 

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

four × 3 =

Lost your password?