ชัยนาท (Chainat)

Chainat-banner


 

Chainat

Chainat-2

chainat21-125x125ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปธรรมจักรหน้าภูเขา ซึ่งหมายได้ทั้งเขาสรรพยา
และเขาธรรมามูล มีตราครุฑที่ส่วนล่าง 

          ชัยนาทเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน มีแม่น้ำหลายสายไหลพาดผ่าน ทำให้เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก อีกทั้งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย จึงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมาก จังหวัดชัยนาทมีเนื้อที่ประมาณ 1,543,591 ไร่ หรือประมาณ 2,469.74 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 15.5 ของพื้นที่ภาคกลางตอนบน พื้นที่โดยรวมของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกอำเภอ  

          ปัจจุบันชัยนาทมีชื่อเสียงและมีสินค้าด้านหัตถกรรม การจักสาน การปั้น การทอ การทำเครื่องเบญจรงค์ ที่มีฝีมือประณีต รูปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา มีตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฝีมือของชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย

 

Chainat-3

Chainat-6

1. อำเภอเมืองชัยนาท
2. อำเภอหันคา
3. อำเภอมโนรมย์
4. อำเภอสรรคบุรี

5. อำเภอสรรพยา
6. อำเภอวัดสิงห์
7. อำเภอหนองมะโมง
8. อำเภอเนินขาม


 

Province number

สำนักงานจังหวัดชัยนาท
0 5641 1181

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
0 5641 1919

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง
0 5641 1734

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเมือง
0 5641 1226

Province number-DOT

บริษัท ขนส่ง จำกัด
0 5641 1140, 0 5641 1897

Province number-DOT

 

Nothing found.

 

Nothing found.

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

two × 3 =

Lost your password?