ชลบุรี (Chonburi)

ชลบุรี


 

ชลบุรี 3

ชลบุรี 4

Seal_Chonburi02_0ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปภูเขาอยู่ริมทะเล

          จังหวัดชลบุรี หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เมืองชล” มีเนื้อที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร และเป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมืองท่า มาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี จนปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่มีความสำคัญรองจากท่าเรือกรุงเทพ และยังเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพาณิชย์และเศรษฐกิจของชาติ

          ในอดีตชายทะเลเมืองชลบุรีมีอากาศดีมาก จนถูกใช้เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยและที่ตากอากาศของพระมหากษัตริย์ รวมถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์ ดังปรากฏหมู่พระราชฐานอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อยู่บนเกาะสีชัง และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในปัจจุบัน

          และด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ชลบุรีจึงมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะจังหวัดท่องเที่ยวและเมืองตากอากาศชายทะเล จนกระทั่งกลายเป็นจังหวัดที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค และนำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมหาศาลในทุก ๆ ปีในปัจจุบัน

 

ชลบุรี 2

chonburi-map

1. อำเภอเมืองชลบุรี
2. อำเภอพนัสนิคม
3. อำเภอพานทอง
4. อำเภอบ้านบึง
5. อำเภอศรีราชา
6. อำเภอเกาะจันทร์ 

7. อำเภอบ่อทอง
8. อำเภอหนองใหญ่
9. อำเภอบางละมุง
10. อำเภอสัตหีบ
11. อำเภอเกาะสีชัง


 

Province number

สำนักงานจังหวัดชลบุรี
0 3827 5034

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
0 3827 9448

Province number-DOT

เทศบาลเมืองชลบุรี
0 3828 3449, 0 3827 0070

Province number-DOT

เทศบาลเมืองพัทยา
0 3837 1116

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมือง
0 3879 1721

Province number-DOT

สถานีขนส่ง ชลบุรี
0 3828 2685

Province number-DOT

สถานีรถไฟ ชลบุรี
0 3828 6655

Province number-DOT

สถานีดับเพลิงเมืองชลบุรี
0 3828 2666

Province number-DOT

สำนักงานท่องเที่ยว พัทยา
0 3842 8750

Province number-DOT

สถานีตำรวจเมืองชลบุรี
0 3827 4401 – 3

Province number-DOT

สถานีตำรวจศรีราชา
0 3832 7008

Province number-DOT

สนง.การไฟฟ้า อ.ศรีมหาโพธิ
0 3727 9370

Province number-DOT

สถานีตำรวจสัตหีบ
0 3843 7113

Province number-DOT

สถานีตำรวจแหลมฉบัง
0 3849 0555 – 7

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์เมืองชลบุรี
0 3819 2082

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์สัตหีบ
0 3843 7162

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา
0 3831 2611

Province number-DOT

โรงพยาบาลเกาะสีชัง
0 3821 6100

Province number-DOT

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
0 3827 3034

Province number-DOT

โรงพยาบาลบางละมุง
0 3842 9244 – 6

Province number-DOT

โรงพยาบาลบ้านบึง
0 3844 2200

Province number-DOT

โรงพยาบาลพานทอง
0 3845 1470 – 2

Province number-DOT

โรงพยาบาลชลบุรี
0 3893 1000

Province number-DOT

 

 

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

nine + 1 =

Lost your password?