จันทบุรี (Chanthaburi)


 

จันทบุรี 3

ChanthaburiText

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปกระต่ายในดวงจันทร์เปล่งแสงเป็นประกาย

          จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,961,250 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 34 ของประเทศ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด

          จันทบุรีคือศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและทำเครื่องประดับต่างๆ ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทั้งศาสนสถาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงทำให้จันทบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน

 

จันทบุรี 2

1. อำเภอเมืองจันทบุรี
2. อำเภอท่าใหม่
3. อำเภอขลุง
4. อำเภอแหลมสิงห์
5. อำเภอโป่งน้ำร้อน

6. อำเภอมะขาม
7. อำเภอสอยดาว
8. อำเภอนายายอาม
9. อำเภอแก่งหางแมว
10. กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ


 

Province number

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
0 3931 1001

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
0 3933 0180 , 0 3933 0103

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
0 3931 1111

Province number-DOT

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สทจ.)
0 3931 2567

Province number-DOT

สถานีขนส่ง
0 3931 1299

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี
0 3931 1013

Province number-DOT

โรงพยาบาลขลุง
0 3944 1644

Province number-DOT

โรงพยาบาลเขาสอยดาว
0 3938 1376 – 7

Province number-DOT

โรงพยาบาลตากสิน
0 3932 1759

Province number-DOT

โรงพยาบาลท่าใหม่
0 3943 1001 – 2

Province number-DOT

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
0 3938 7112

Province number-DOT

โรงพยาบาลสิริเวช
0 3934 4244

Province number-DOT

โรงพยาบาลพระปกเกล้า
0 3931 1611 – 3

Province number-DOT

 

 

 

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: nnbussa
Tags

Leave a Reply

Login

18 − 8 =

Lost your password?