กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet)

กำแพงเพชร 3

กำแพงเพชร 4

Kampheangpetตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปกำแพงเมืองประดับเพชรเปล่งประกายแห่งความงดงามโชติช่วง

          กำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ชาวกำแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ มีชาวไทยภูเขาอยู่บ้างและใช้ภาษาภาคกลางในการสื่อสาร อาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เช่น การทำนา การปลูกกล้วยไข่ ซึ่งเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัด

 

กำแพงเพชร 2

Kampheangpet_map

1. อำเภอเมือง
2. อำเภอไทรงาม
3. อำเภอคลองลาน
4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
5. อำเภอคลองขลุง
6. อำเภอพรานกระต่าย

7. อำเภอลานกระบือ
8. อำเภอทรายทองวัฒนา
9. อำเภอด่านปางศิลาทอง
10. อำเภอบึงสามัคคี
11. อำเภอโกสัมพีนค


 

Province number

ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
0 5571 1310

Province number-DOT

ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 4
0 5551 4341 – 3

Province number-DOT

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
0 5571 1344, 0 5570 5004 – 7

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
0 5571 1820

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร
0 5571 1199, 0 5571 6868

Province number-DOT

ไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร
0 5571 1030

Province number-DOT

ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชร
0 5572 2177, 0 5572 0080

Province number-DOT

ดับเพลิงกำแพงเพชร
0 5571 1300

Province number-DOT

โรงพยาบาลกำแพงเพชร
0 5571 1232, 0 5571 1234

Province number-DOT

โรงพยาบาลขาณุวรลักษ์บุรี
0 5577 9013

Province number-DOT

โรงพยาบาลคลองขลุง
0 5578 1007, 0 5571 1006

Province number-DOT

โรงพยาบาลคลองลาน
0 5578 6005

Province number-DOT

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
0 5571 4098

Province number-DOT

โรงพยาบาลไทรงาม
0 5571 3336

Province number-DOT

โรงพยาบาลพรานกระต่าย
0 5576 1014

Province number-DOT

โรงพยาบาลลานกระบือ
0 5576 9085

Province number-DOT

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

fourteen − eight =

Lost your password?