กาฬสินธุ์ (Kalasin)

กาฬสินธุ์


 

กาฬสินธุ์ 3

กาฬสินธุ์ 4

KalasinLogoตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
     รูปบึงใหญ่ตฤณชาติและเมฆพยับฝน     

          จังหวัดกาฬสินธุ์ หนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ประมาณ 7,055.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.3 ล้านไร่ เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเจริญทางด้านอารยธรรมอันเก่าแก่ นอกจากนั้นกาฬสินธุ์ยังเป็นแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียง มีพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย รวมทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ อีกด้วย

 

กาฬสินธุ์ 2

kalasinmap

1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
2. อำเภอนามน
3. อำเภอกมลาไสย
4. อำเภอร่องคำ
5. อำเภอกุฉินารายณ์
6. อำเภอเขาวง
7. อำเภอยางตลาด
8. อำเภอห้วยเม็ก
9. อำเภอสหัสขันธ์
10. อำเภอคำม่วง
11. อำเภอท่าคันโท
12. อำเภอหนองกุงศรี
13. อำเภอสมเด็จ
14. อำเภอห้วยผึ้ง
15. อำเภอสามชัย
16. อำเภอนาคู
17. อำเภอดอนจาน
18. อำเภอฆ้องชัย

Province number

สำนักงานเทศบาลเมือง
0 4381 1284

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
0 4381 1111, 0 4381 2191

Province number-DOT

สำนักงานจังหวัด
0 4381 1695

Province number-DOT

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
0 4381 1021 , 0 4381 1520

Province number-DOT

โรงพยาบาลกุฉินารายณ์
0 4385 1292

Province number-DOT

โรงพยาบาลเขาวง
0 4385 9059

Province number-DOT

โรงพยาบาลยางตลาด
0 4389 1249

Province number-DOT

โรงพยาบาลสมเด็จ
0 4386 1140 , 0 4386 1141

Province number-DOT

โรงพยาบาลสหัสขันธ์
0 4387 1217 , 0 4387 1030

Province number-DOT

โรงพยาบาลห้วยเม็ก
0 4388 9090

Province number-DOT

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
0 4381 1298 , 0 4381 3451

Province number-DOT

ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์
0 4381 1142 – 3

Province number-DOT

 

Nothing found.

Nothing found.

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

sixteen + two =

Lost your password?