กาญจนบุรี (Kanchanaburi)


 

กาญจนบุรี 2

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปด่านพระเจดีย์สามองค์

          กาญจนบุรีคือดินแดนแห่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า  พรรณไม้  โถงถ้ำ  น้ำตก  ประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออารี  และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ  

          จังหวัดกาญจนบุรีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ  รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเทือกเขาสูง โดยมีแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ที่ไหลขนานลงมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ตัวเมืองกาญจนบุรี  ด้วยความหลากหลายของพื้นที่และเรื่องราวที่สั่งสมอยู่ในจังหวัดชายแดนตะวันตกแห่งนี้ กาญจนบุรีจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกสไตล์ ทุกวัย และทุกฤดูกาล

 

กาญจนบุรี 4

1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
2. อำเภอบ่อพลอย
3. อำเภอเลาขวัญ
4. อำเภอพนมทวน
5. อำเภอไทรโยค
6. อำเภอสังขละบุรี
7. อำเภอศรีสวัสดิ์

8. อำเภอท่ามะกา
9. อำเภอท่าม่วง
10. อำเภอทองผาภูมิ
11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
12. เอำเภอหนองปรือ
13. อำเภอห้วยกระเจา


 

Province number

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
0 3451 1778

Province number-DOT

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
0 3451 2410 , 0 3451 4756

Province number-DOT

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
0 3451 1502 – 2

Province number-DOT

ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี
3451 10400 3462 2952

Province number-DOT

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
0 3462 2999 , 0 3451 1233

Province number-DOT

บริษัท ขนส่ง จำกัด
0 3451 1387

Province number-DOT

สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
0 3451 1182

Province number-DOT

สถานีรถไฟกาญจนบุรี
0 3451 1285

Province number-DOT

ตำรวจทางหลวง
1193

Province number-DOT

ตำรวจท่องเที่ยว
1155

Province number-DOT

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี
0 3462 1040 – 2

Province number-DOT

 

 

 


 

จังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง

Comments

comments

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Author: infoadmin
Tags

Leave a Reply

Login

15 + two =

Lost your password?